Disclaimer

Assurantie Advies Zuid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 120 43 175.

De informatie die door Assurantie Advies Zuid wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Assurantie Advies Zuid kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Assurantie Advies Zuid en overige leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Assurantie Advies Zuid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Assurantie Advies Zuid zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Assurantie Advies Zuid.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzigingen van Assurantie Advies Zuid omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid. Alle auteursrechten, ook bedoeld in artikel 15 Auteursweg worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

 

Specialist
in merken
verzekeringen


AAZ bv
Marktstraat 3
6071 JE Swalmen
T 0475 508 031
info@opwegnaaru.nl
© Assurantie Advies Zuid 2023 • DisclaimerPrivacy Policy